1900.0284 [email protected]

Hướng dẫn điền tờ khai DS-160 khi làm visa Mỹ

Bởi: 0 bình luận

Dù bạn làm visa Mỹ để du lịch hay công tác; điền tờ khai DS-160 là điều kiện cơ bản bắt buộc đầu tiên. Vậy vượt qua trở ngại đầu này ra sao nhỉ? Mời bạn xem!

Xem thêm