1900.0284 [email protected]

Hồ sơ và thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài

Bởi: carol

Nền kinh tế thị trường và những thế mạnh, cũng như chính sách mở cửa kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là sau COVID 19, đã góp phần tích cực vào việc thu hút những nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư, kinh doanh. Và một đặc quyền to lớn của nhà đầu […]

Xem thêm